88/09 Návrh vyhlášky o uchovávání a předávání provozních a lokalizačních údajů; T: 15.5.2009

Navrhovaná vyhláška upravuje: · rozsah uchovávaných a předávaných provozních a lokalizačních údajů, · dobu jejich uchovávání, · způsob a formu jejich předávání oprávněným orgánům, · způsob jejich likvidace osobami zajišťujícími veřejnou komunikační síť nebo poskytujícími veřejně dostupnou službu elektronických komunikací po uplynutí doby stanovené pro uchovávání údajů. Z důvodu přehlednosti právní úpravy se návrh předkládá ve formě nové vyhlášky, která zcela nahradí platnou právní úpravu. V případě nečinnosti by nebylo zcela naplněno zákonné zmocnění pro vydání vyhlášky.

Návrh právní úpravy se dotýká podnikatelů v oblasti elektronických komunikací, Ministerstva vnitra, Úřadu na ochranu osobních údajů a v širším kontextu také uživatelů služeb elektronických komunikací. Materiál byl v době přípravy konzultován s Ministerstvem vnitra, Českým telekomunikačním úřadem,  podnikateli v oblasti elektronických komunikací.

Předpokládá se tento dopad na dotčené subjekty:a) Ministerstvo vnitra – očekává se, že redukcí rozsahu uchovávaných údajů se mírně sníží zatížení výdajové části státního rozpočtu,b) Úřad na ochranu osobních údajů – zmenšením množství uchovávaných údajů se snižuje možnost zneužití těchto údajů,c)  Český telekomunikační úřad – je třeba novelizovat vyhlášku č. 486/2005 Sb.,d)  Podnikatelské subjekty – administrativní zátěž zůstane ve stejné výši, a to především vzhledem ke skutečnosti, že údaje ze serverových služeb, které se v návrhu vyhlášky vypouštějí, jsou v současné době využívány v minimální míře. OdůvodněníMateriálPříloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.   
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/