88/22 Novela z. č. 325/1999 Sb., o azylu, a z. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR;T:22.6.2022

Návrh zákona navazuje na vládní návrhy z minulého volebního období Poslanecké sněmovny. Obsah dřívějších vládních návrhů tvoří přibližně 80 % současného návrhu a je barevně odlišen. Návrh obsahuje sněmovní tisk č. 1033 se shodným názvem a část sněmovního tisku č. 642 týkající se trestu vyhoštění. Nově návrh novely zákona o pobytu cizinců na území ČR reaguje na upravené znění směrnice o tzv. modrých kartách z října roku 2021, jejíž implementace má být provedena do listopadu 2023. Cílem návrhu není reakce na aktuálně probíhající krizovou situaci vyvolanou migrační vlnou. Vzhledem ke svému zaměření a navrženému termínu nabytí účinnosti (1. července 2023) by předkládaný návrh neměl přímo ovlivnit postavení osob vysídlených z území Ukrajiny v důsledku ruské agrese.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 6. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/