88/20 Návrh vyhlášky o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv; T:6.8.2020

Návrh vyhlášky o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv se předkládá k provedení zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), v souvislosti s jeho novelou. Návrh vyhlášky je předkládán s cílem uvést text vyhlášky do souladu se současným stavem vědeckého a technického poznání v oblasti analytiky hnojiv.

Připomínky zasílejte na přiloženém formuláři na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 8. 2020.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/