87/16 Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025; T: 27.4.2016

Důvodem předložení této Koncepce je zjištění, že se v současné době stále intenzivněji projevují negativní důsledky Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (dále též „Reforma“) v oblasti resortního výzkumu. V důsledku schválení Reformy není MŽP od roku 2012 poskytovatelem podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále též „VaVaI“). Poskytování institucionálních prostředků bylo převedeno na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále též „MŠMT“) a účelová podpora je zajišťována zejména prostřednictvím programů Technologické agentury ČR (dále též „TA ČR“). Dlouhodobě nejsou realizovány cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále též „Priorit VaVaI“) a naplňovány potřeby resortního výzkumu. Výzkum v kompetenci MŽP zasahuje téměř do všech prioritních oblastí Priorit VaVaI, stěžejní je však Priorita č. 3 „Prostředí pro kvalitní život“. V současné době nejsou realizovány cíle Priorit VaVaI v prioritní oblasti (Priority) č. 3 „Prostředí pro kvalitní život“ ve čtyřech z pěti oblastí této priority. Je tedy nutné realizovat takové změny, které zajistí uskutečnění cílů ve všech oblastech Priority č. 3. Výzkum v oblasti životního prostředí je výrazně interdisciplinární a mírou poznání zasahuje a ovlivňuje velké množství dalších oblastí jako je zdravotnictví, zemědělství a další. Nenaplňování cílů zahrnutých v Prioritě č. 3 „Prostředí pro kvalitní život“ tak zpomaluje výzkum a vývoj i v dalších klíčových oblastech výzkumu.

Z výše uvedených důvodů MŽP ztrácí schopnost plnit své povinnosti vyplývající ze zákonů a z mezinárodních závazků a nemůže plnohodnotně zajišťovat výzkum v oblastech své působnosti. MŽP chybí dostatečná vědecká podpora pro tvorbu legislativních opatření a pro zkvalitnění výkonu MŽP. Současná situace ohrožuje nejen práci odborných útvarů MŽP, které výsledky výzkumu potřebují, ale také stabilitu resortních a dalších výzkumných pracovišť, které se aplikovaným výzkumem v oblasti životního prostředí zabývají. Celému segmentu resortního výzkumu tak hrozí rozpad výzkumných týmů a ztráta kontinuity s dlouhodobě nezvratnými důsledky.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/