87/15 Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2014; T: 12.5.2015

O plnění této agendy byla vláda ČR každoročně do 30. června informována zprávou, kterou připravovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a koordinovalo ostatní ministerstva a úřady státní správy. V rámci Plánu se do konce roku 2012 resortům podařilo snížit administrativní zátěž podnikatelů o 17,2 mld. Kč, tj. snížení o 23,36 % oproti roku 2005. Necelá 2 % demonstrovala opatření, která nebylo možné vyčíslit ve vazbě k základně z roku 2005, Plán byl splněn.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/