87/13 Nař. vl. seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz; T: 7.6.2013

Hlavním cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je dokončení adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi.
Navrhovaný materiál má za cíl doplnit adaptaci českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, jenž doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva, do právního řádu České republiky.
Návrh samotný nebude mít finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice – instituty, jež jsou zavedeny zákonem, jsou pro podnikatele prospěšné (viz důvodová zpráva k zákonu).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/