87/10 Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011; T: 20.4.2010

Po zvážení všech aspektů a vzhledem k tomu, že výzkum a vývoj jsou prioritou této vlády i v době ekonomické krize, je předmětem předkládaného návrhu zachování výše výdajů v roce 2011 a ve střednědobém výhledu na r. 2012 a 2013 ve výši 26 599 mil. Kč.

Předkládaný návrh zajišťuje závazky vlády, zejména:

– prohlášení vlády ze dne 5. října 2009, podle kterého: „Rozpočtový limit pro kapitolu Akademie věd pro roky 2011 a 2012 bude upřesněn s cílem nesnižovat podíl finančních prostředků pro Akademii věd a její ústavy za předpokladu přijetí odpovídajících celkových transformačních opatření v oblasti vědy a výzkumu v ČR.“

– závěry z hodnocení výsledků výzkumných organizací podle § 4 odst. 2 písm. a) a § 5a odst. 2 písm. b) zákona,

– podporu programů nebo dalších aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválených vládou v předchozích letech a v letošním roce do 12. února 2010 (podle § 5 odst. 2 zákona) s tím, že vzhledem k možnostem státního rozpočtu Rada navrhuje vládě omezit meziroční nárůst schválených výdajů na programy mezi roky 2012 a 2013 na 15 %,

– závazky poskytovatelů z již uzavřených smluv a vydaných rozhodnutí o poskytnutí podpory, jak vyplývá z údajů obsažených v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VEVaI“) a do něj předaných v termínech podle § 5a odst. 3 zákona,

– výsledky kontrol údajů předaných do IS VEVaI podle § 14 odst. 5 věty první zákona.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-