87/23 Akční plán boje proti korupci na roky 2023 a 2024;T:5.6.2023

Cílem Akčního plánu je upřesnit zadání jednotlivých legislativních i nelegislativních opatření zadávaných v jednotlivých prioritních oblastech protikorupční politiky vlády. Koncepcí, a cílem je, aby v období let 2023 a 2024 práce na nich co nejvíce pokročily. Akční plán vychází ze struktury Koncepce, která je postavena na čtyřech prioritách: Výkonná a nezávislá exekutiva, Transparentnost a otevřený přístup k informacím, Hospodárné nakládání s majetkem státu a Rozvoj občanské společnosti. Vedle věcného a obsahového vymezení konkrétních protikorupčních opatření je Akčním plánem též stanovena jasná odpovědnost (gesce/spolugesce) jednotlivých rezortů za plnění úkolů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 5. 6. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/