87/21 Územní dimenze v operačních programech 2021+; T:22.6.2021

Územní dimenze v operačních programech 2021+ (dále „ÚDOP“) představuje nástroj regionální politiky při (územním) usměrňování podpory z programů financovaných z fondů politiky soudržnosti EU (dále „fondů EU“).ÚDOP je relevantní pouze pro fondy EU, územní dimenze je nicméně obecně platným principem využívaným i v kontextu implementace strategických dokumentů a podpůrných nástrojů, například Národního programu reforem, Národního plánu obnovy, či Modernizačního fondu. Bližší informace o způsobu uplatnění územní dimenze v těchto nástrojích obsahují příslušné dokumenty.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 6. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/