86/17 Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (vyhodnocení za roky 2014-2016); T: 13.6.2017

Předložený materiál „Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020“ (dále „zpráva) vyhodnocuje uplatňování základního koncepčního dokumentu v oblasti regionální politiky „Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020“. Ministerstvo pro místní rozvoj má tuto zprávu zpracovávat v polovině programového období Evropské unie podle § 9 odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/