86/15 Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014; T: 12.5.2015

Zpráva o hodnocení RS CZ obsahuje zejména podrobnější přehled ve vztahu k zadaným zakázkám v RS CZ z hlediska typu uzavřené smlouvy: rámcová smlouva (49 smluv; 6 458 mil. Kč); prováděcí smlouva, na základě které dodavatel poskytuje konkrétní plnění (1021 smluv; 2 413 mil. Kč); závěrkový list, který představuje smlouvu při úspěšném uzavření obchodu na komoditní burze a má právní sílu obchodní smlouvy (134 závěrkových listů; 689 mil. Kč).

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/