86/14 Novela zákona o zaměstnanosti; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 23.6.2014

Cílem návrhu zákona je sjednocení přístupu k poskytování podpory v nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání, kterým zákon o zaměstnanosti umožňuje v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání výkon činnosti za mzdu, plat nebo odměnu nepřesahující polovinu minimální mzdy. Zatímco podle stávající právní úpravy uchazeči o zaměstnání, který vykonává tzv. nekolidující zaměstnání podle § 25 odst. 3 není přiznána nebo poskytována podpora v nezaměstnanosti, uchazečům o zaměstnání uvedeným v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s) [např. společníkům nebo jednatelům společností s ručením omezeným nebo komanditistům komanditní společnosti, členům dozorčích rad obchodních společností vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k těmto společnostem pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, atd.], jejichž měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy), je podpora v nezaměstnanosti při výkonu této činnosti přiznána a poskytována.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/