86/13 Návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob; T: 17.6.2013

Návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob obsahuje komplexní hmotněprávní úpravu veřejných pojistných spravovaných v rámci jednoho inkasního místa (pojistného na důchodové pojištění, pojistného na důchodové spoření, pojistného na zdravotní pojištění a pojistného z úhrnu mezd) s konstrukčními prvky navázanými na daňověprávní terminologii. Návrh zákona zároveň sjednocuje správu veřejných pojistných a správu daně z příjmů fyzických osob, jelikož jednotná procesně-právní úprava je, při respektování dílčích odlišností, základem pro efektivní fungování jednoho inkasního místa.

Návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob obsahuje přehledné legislativně-technické promítnutí věcných změn přijatých v rámci zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Jelikož další změny prováděné v právních předpisech, jež upravují zřízení jednoho inkasního místa, činí tyto předpisy čím dál více nepřehlednými, bylo zvoleno z legislativního pohledu vhodnější řešení, a sice přenesení právní úpravy jednoho inkasního místa do jednoho zákona. Nezbytnost takového řešení je vyvolána zejména snahou o důsledné sjednocení procesních pravidel, která by při ponechání konceptu zachování jednotlivých zákonů vedla k několikanásobnému opakování téhož normativního textu, což není žádoucí.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/