86/10 Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob; T: 23.4.2010

Předmětný návrh zákona navazuje na návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících výkon určitých činností právnickými osobami s tímto návrhem zákona. V jednotlivých právních předpisech se zejména reaguje na skutečnost, že právnická osoba je nově trestně odpovědná a může být odsouzena za vybrané trestné činy. Informace o odsouzení právnické osoby je relevantní informací pro posouzení bezúhonnosti či důvěryhodnosti právnické osoby. V jednotlivých právních předpisech je tak zapotřebí modifikovat pojem bezúhonnosti či důvěryhodnosti právnické osoby a upravit otázku vyžadování si informací o odsouzení právnické osoby od Rejstříku trestů.

Předpokládá se, že orgány, které v rámci své činnosti potřebují identifikační údaje právnické osoby, budou tyto údaje získávat ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, který je veřejně přístupný prostřednictvím k tomu určených agend.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-