86/08 Informace o dokončení projektu centrálních registračních míst; T: 16.6.2008

Vytvoření jednoduchého registračního formuláře a umožnění elektronického předávání dat mezi úřady podílejícími se na základní registraci podnikatele při zahájení jeho podnikatelské činnosti, případně při plnění ohlašovacích povinností v průběhu podnikání, bude mít jednoznačně pozitivní vliv na podnikatelské prostředí, a tím i na českou ekonomiku jako celek.

JRF – V současné době je v celé síti centrálních registračních míst používán složitý formulář s množstvím vyplňovaných údajů. Náročnost formuláře spočívá také v nesystémovém uspořádání, takže každý podnikatel musí projít velkým množstvím kolonek, které ne vždy on sám potřebuje vyplnit. Jedná se např. o zvláštní části JRF – oblast daňové registrace nebo sociálního zabezpečení.

Datové propojení – V současné době není zavedena elektronická forma, která by umožňovala předávání dat z JRF elektronickým způsobem. Údaje, kterými podnikatel prostřednictvím CRM plní své registrační povinnosti vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně, jsou předávány pouze papírovou formou, která je mnohdy ekonomicky i časově náročná.

 

Zpráva

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/