86/21 Novela vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; T:29.6.2021

Návrh novely vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území , ve znění pozdějších předpisů, navazuje na novelu stavebního zákona, která obsahuje úpravu jednotného standardu územně plánovací dokumentace a úpravu národního geoportálu územního plánování.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 6. 2021.