86/20 Zpráva o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti; T:23.7.2020

Materiál  byl zpracován na základě čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES a je vládě ČR předkládán na základě usnesení vlády č.871 ze dne 9. 12. 2019.

Zpráva o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti se vypracovává od roku 2013 každoročně a slouží pro sledování plnění cílů a závazků ČR v oblasti zvyšování energetické účinnosti vůči EU. Tato zpráva je poslední předběžnou zprávou. Zpráva, která bude zpracována v roce 2021 bude finální a bude indikovat konečné plnění závazků, resp. naplnění či porušení závazků ČR vyplývající z evropské legislativy v oblasti energetické účinnosti vůči EU.

Připomínky zasílejte na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 7. 2020 prostřednictvím přiloženého formuláře.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/