86/19 Novela zákoníku práce; T: 22.7.2019

Změny provedené Směrnicí ve směrnici 96/71/ES je třeba promítnout do stávající úpravy podmínek vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb, jak je obsažena především v § 319 zákoníku práce.

Rovněž je nezbytné v souvislosti s rozšířením působnosti směrnice (EU) 2018/957 na odvětví silniční dopravy, k němuž má dojít na základě plánované změny směrnice 2006/22/ES, zavést přechodnou úpravu.

Přechodná úprava se navrhuje rovněž i pro účely posouzení doby tzv. dlouhodobého vyslání započatého přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/