85/17 Projekt transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., na národní rozvojovou banku České republiky; T: 9.6.2017

Bylo dohodnuto, že připravený materiál na vládu předloží ministr průmyslu a obchodu společně s ministryní pro místní rozvoj.

Po dokončení procesu transformace bude ČMZRB působit jako národní rozvojová banka, jejímž posláním bude napomáhat prostřednictvím finančních nástrojů rozvoji národní ekonomiky a dosahování cílů hospodářské politiky vlády České republiky, regionů i EU. S využitím veřejných zdrojů, vlastních prostředků banky nebo jiných finančních zdrojů (od finančních institucí typu Evropská investiční banka apod.) bude poskytovat zvýhodněné finanční produkty na podporu hospodářského a sociálního rozvoje České republiky, zejména pro rozvoj malého a středního podnikání, úspory energie, využití obnovitelných zdrojů, rozvoj obcí a rozvoj infrastruktury a podpory vědy, výzkumu a inovací.

Součástí předkládaného projektu transformace je také informace o přípravě Zákona o rozvojové bance České republiky, kde bude definováno poslání ČMZRB působit jako národní rozvojová instituce a podmínky jejího fungování, přičemž je navrhováno, aby připravovaný věcný návrh zákona o rozvojové bance České republiky byl předložen vládě do 31. 12. 2017.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/