85/16 NV o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí; T: 27.4.2016

 Problémem stávajícího znění vyhlášky je především její nejednoznačnost. U dopravně významných vodních cest intenzivně využívaných k vodní dopravě je požadavek na podjezdnou výšku mostů ve výši 7 metrů oprávněný. Vzhledem k tomu, že tato podmínka se však týká i vodních cest k dopravě hypoteticky využitelných, pak požadavek na podjezdnou výšku mostů se může jevit jako plýtvání s veřejnými finančními prostředky.

Cílem navrhované právní úpravy je zpřesněním znění § 8 odst. 1 vyhlášky č. 222/1995 Sb. odstranit pochybnosti vyplývající z nejednoznačné úpravy a tímto i přispět k hospodárnému vynakládání finančních prostředků z veřejných zdrojů a bezkoliznímu rozhodování stavebních úřadů v předmětné věci.

Novela zároveň rozšiřuje ustanovení § 8 odst. 4 vyhlášky o úpravu nejmenší podjezdné výšky nově stavěných mostů na vodní cestě dopravně významné klasifikační třídy 0. v říčním úseku, která doposud v právní úpravě chyběla.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/