85/14 NV úhrada nákladů spojených s podporou elektřiny; T: 27.6.2014

Cílem navrhované právní úpravy má být sjednocení procesů a definování účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny účastníkům trhu a následné stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy, a rovněž účtování a hrazení složky ceny za distribuci elektřiny spojenou s podporou decentrální výroby elektřiny. Cílem této vyhlášky je také definovat způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operátorovi trhu a termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu. Vzhledem k zastavení podpory na biometan od roku 2014 není již v tomto právním předpisu oproti stávajícímu právnímu předpisu stanoveno hrazení složky ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/