85/13 Návrh nařízení vlády o minimální mzdě; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 28.5.2013

Mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2013 se předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

 

S účinností od 1. července 2013 se, v souladu se zákonným zmocněním a s ohledem na růst mezd a spotřebitelských cen, k němuž v uplynulých letech došlo, navrhuje zvýšit základní měsíční sazbu minimální mzdy ze současných 8 000 Kč na 8 500 Kč a základní hodinovou sazbu ze 48,10 Kč na 50,60 Kč. V návaznosti na to se navrhuje valorizovat i nejnižší úrovně zaručené mzdy. U zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně a dosahují v důsledku zdravotního postižení prokazatelně nižšího výkonu ve srovnání s jinými zaměstnanci, se však k jejich ochraně na trhu práce růst uvedených minim nenavrhuje a jejich výše se ponechává na současné úrovni.

 

Související soubory

/jak-na-