85/22 Návrh vyhlášky o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání;T:6.6.2022

Předkládaný návrh vyhlášky o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání nahrazuje stávající vyhlášku č. 193/2013 Sb. Důvodem předložení novely vyhlášky je upřesnění transpozice nové evropské směrnice EP a Rady (EU) 2018/844, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, která vznikla v rámci tzv. Zimního balíčku. Tato směrnice mj. upravuje požadavky na inspekce klimatizačních systémů, systémů vytápění a instalaci tzv. automatizačních a řídicích systémů budovy. Některé další úpravy jsou navrženy na základě praktických zkušeností aplikace současného znění platné vyhlášky.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 6. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/