85/19 Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti; T: 19.7.2019

Návrh zákona se předkládá zejména z důvodu nutnosti implementovat unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem návrhu jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/