85/18 Návrh rozpočtu SFRB na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020-2021; T: 10.8.2018

Návrh rozpočtu i střednědobého výhledu uvažuje převážně o poskytování podpor formou nízkoúročených úvěrů, a to na výstavbu nájemních bytů, na opravy a modernizace bytových domů včetně úvěrové pomoci v případě poškození bytového fondu živelní pohromou, na podporu bydlení mladých a na dofinancování regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Pro rok 2019 činí objem poskytnutých úvěrů 1 100,00 mil. Kč. Realizace podpory bydlení formou zvýhodněných úvěrů umožňuje revolvingové využití aktiv Fondu a tím uspokojení velkého množství žadatelů.

V oblasti dotačních nástrojů uvažuje návrh rozpočtu a střednědobého výhledu o dotacích mladým lidem formou snížení jistiny při narození dítěte (úvěry dle NV č. 616/2004 Sb. a 136/2018 Sb.),
o výplatě úrokových dotací poskytovaných v programu Panel – podpora rekonstrukcí, modernizací
a zateplování bytových domů a s dotační částí programu na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Celkový objem poskytnutých dotací pro rok 2019 činí 921,00 mil. Kč.