84/17 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací; T: 9.6.2017

Návrh nařízení má dále za cíl stanovit pravidlo, podle kterého lze klasifikovat soubor informací spadajících do oblasti uvedené v některé příloze k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., přičemž vyzrazení nebo zneužití takové souborné informace by mohlo způsobit újmu zájmu České republiky nebo by mohlo být pro tento zájem nevýhodné.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/