84/16 Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015; T: 26.4.2016

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) v období za rok 2015 obsahuje především informace o činnosti MMR v oblasti správy NEN v návaznosti na úkoly a opatření správy NEN, identifikační údaje provozovatele NEN, přehled a počet subjektů zapojených do rutinního provozu NEN, údaje o počtu a finančních objemech zadávaných veřejných zakázek, soutěží o návrh, uzavíraných koncesních smluv, výběrů subdodavatele podle zákona a výběrů třetích osob podle koncesního zákona.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/