84/10 Problematika regulace v oboru vodovodů a kanalizací; T: 13.4.2010

Vzhledem ke strategickému významu tohoto oboru spolu s  jeho přirozeným monopolem je tento obor předmětem zájmů finančních investorů, kteří vstupují do jednotlivých podniků zajišťujících tyto služby s cílem rychlého zhodnocení investic. Tato skutečnost je i důvodem specifických požadavků na regulaci v tomto oboru ze strany orgánů EU dohlížejících na efektivní využívání dotačních prostředků ze strukturálních fondů EU ve prospěch obyvatel a nikoliv privátních společností. Fondy EU reprezentuje především Operační program Životní prostředí, který se stal hlavním zdrojem finančních prostředků k naplnění věcných požadavků směrnic ES v České republice.

V souvislosti s přidělováním výše uvedených finančních prostředků a požadavkem výraznější ekonomické regulace jsou v ČR vyvíjeny a na příjemce finanční pomoci aplikovány různé regulační nástroje značné administrativní náročnosti a obtížné kontrolovatelnosti. Cílem tohoto materiálu je popsat úroveň současné ekonomické regulace s ohledem na požadavky ES, dopady regulačních nástrojů určené příjemcům finanční pomoci a navrhnout koncepci ekonomické regulace oboru pro příští období umožňující použití všemi jeho subjekty.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/