84/23 Novela vyhl. č. 335/2004 Sb., provádějící ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva; T:7.6.2023

Návrh změny vyhlášky č. 335/2004 Sb. reaguje na novelu zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje jednak legislativně technické změny a dále zakotvuje již nyní vykonávanou činnost Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, spočívající v klasifikaci výbušných látek a předmětů dle Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 6. 2023.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/