84/22 Novela vyhl. č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění;T:3.6.2022

Návrh reaguje na z. č. 323/2021 Sb., který zvyšuje procentní výměry starobního důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě (tzv. výchovné). Podmínky jsou upraveny přímo zákonem, proto se v návaznosti navrhuje zrušit též § 4 prováděcí vyhlášky č. 284/1995 Sb. jako duplicitní k zákonné úpravě. Zároveň se navrhuje zrušit dosavadní znění § 3a vyhlášky č. 284/1995 Sb. které se týká upřednostnění vyloučených dob v období 1986 až 1995 a bude se napříště postupovat podle § 16 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb., tj. stejně jako v období 1996 a později. Rovněž navrhuje nová právní úprava, jejímž cílem je zareagovat na praktické zkušenosti orgánů sociálního zabezpečení s prováděním agendy upřednostnění vyloučených dob před příjmy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 3. 6. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/