84/21 Hodnocení dopadů regulace zákona o hazardních hrách a souvisejících právních předpisů; T:5.7.2021

Hodnocení dopadů regulace zákona o hazardních hrách a souvisejících právních předpisů obsahuje obecnou část hodnocení regulace hazardních her, její součástí jsou i obecné závěry a doporučení. V přílohách jsou obsaženy konkrétní dílčí analýzy s jednotlivými závěry či doporučeními. Jedná se specifické či potenciálně problematické okruhy, které byly identifikovány na základě zkušeností Ministerstva financí z dosavadní aplikace či na základě podnětů dalších dotčených subjektů včetně provozovatelů hazardních her. Některé oblasti resp. navrhované změny jsou významnějšího charakteru. Další doporučení pak reagují na technologický pokrok a nové trendy.  Ve většině případů se však jedná pouze o drobné úpravy týkající se sjednocení či jednoznačnějšího vymezení pro zvýšení právní jistoty dotčených subjektů. Významnou součástí je také analýza rizikovosti hazardních her dle metodiky  ASTERIG, kterou zpracovalo Ministerstvo financí. Z jejich výsledků je zřetelné, že zvýšená rizikovost se váže zejména na hazardní hry provozované jako internetové hry.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 5. 7. 2021.