84/20 Návrh NV o mimoř. prodloužení lhůt v rámci mezinár. spolupr. při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2; T:30.7.2020

Materiál je předkládán s ohledem na potřebu transponovat směrnici Rady (EU) 2020/876 ze dne 24. června 2020, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu odkladu některých lhůt pro podávání a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19.

Připomínky zasílejte s využitím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 30. 7. 2020.

/jak-na-