84/18 NV, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích; T: 10.8.2018

Přijetí návrhu vyhlášky je nezbytné z důvodu novely zákona o pozemních komunikacích, který byl doplněn o zmocnění k vymezení materiálu, který lze považovat za sypký materiál, a jeho fyzikálních vlastností (§ 43 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích). Současně návrh vyhlášky obsahuje legislativní upřesnění související s odstraněním částí o nákladech kontrolního vážení, neboť se jedná o nadbytečná ustanovení.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/