83/16 Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2015; T: 26.4.2016

va o fungování elektronických tržišť veřejné správy v období za rok 2015 obsahuje shrnutí činnosti MMR v oblasti správy elektronických tržišť veřejné správy, informace o počtu elektronických tržišť veřejné správy a identifikační údaje jejich provozovatelů, údaje o finančních prostředcích, které byly vynaloženy na pořízení nebo obnovu komodit prostřednictvím elektronických tržišť, a to ve vazbě na použité způsoby výběru dodavatele.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/