83/15 Novela zákona o střelných zbraních a střelivu; T: 25.5.2015

Cílem navrhovaných změn je stanovit jednoznačný právní režim nakládání s municí civilními subjekty na území České republiky, zefektivnit systém prověřování a vymáhání požadavků na zdravotní způsobilost držitelů zbrojních průkazů a odstranit některé další identifikované nedostatky právní úpravy nakládání se zbraněmi, střelivem a municí.

V případě nakládání s municí se navrhuje stanovení samostatného režimu odděleného od nakládání s běžnými střelnými zbraněmi a střelivem. Bude stanoven samostatný povolovací režim zahrnující vydávání muničních licencí a muničních průkazů. Návazně na předložení novely uvedených zákonů budou postupně zpracovány a předloženy prováděcí právní předpisy, které detailně upraví technické aspekty skladování munice, jejího zabezpečení, postup její delaborace, vedení příslušných evidencí apod. Účinnost nové právní úpravy nakládání s municí je navržena k 1. lednu 2017. V případě změn vycházejících ze zjištěných nedostatků právní úpravy vydávání zbrojních průkazů se navrhuje změna koncepce prověřování zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu a jeho držitelů. Tato změna počítá s vyšším zapojením lékařů, a to jak posudkových, tak i specialistů.

Související soubory

/jak-na-