83/10 Transformace zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu; T: 14.4.2010

Pro budoucí vývoj výnosů a nákladů státního rozpočtu je, mimo jiné, důležité zásadní rozhodnutí, v jakém systému bude po roce 2013, tj. doba, na kterou byla odložena účinnost zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, provozováno pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání. V zásadě přichází v úvahu pokračování v systému průběžného financování, kde výnosy a náklady tohoto pojištění jsou výnosy a náklady státního rozpočtu, nebo jeho převedení na systém kapitálový, tj. do soukromého pojištění.

Současné zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání bylo původně přechodným řešením do doby rozhodnutí o konečné podobě daného pojištění, kdy mělo být rozhodnuto, zda bude součástí systému sociálního zabezpečení nebo bude součástí soukromého pojištění jako pojištění povinné. Po letech diskusí bylo současně s novým zákoníkem práce schváleno jeho začlenění do systému sociálního zabezpečení, a to zákonem č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s tím, že jeho provozovatelem má být ČSSZ. Nepřipravenost této instituce a vysoké počáteční náklady vedly již k druhému odložení nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do roku 2013.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/