83/09 NV-podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů; T: 4.5.2009

Hlavním cílem předkládaného návrhu novely prováděcí vyhlášky je zajištění provedení změn obsažených ve výše zmíněné novele zákona, tedy umožnit určitému okruhu soutěžitelů podávat zjednodušený dotazník jako součást návrhu na povolení spojení a snížit tak administrativní zátěž a zvýšit efektivitu činnosti Úřadu.

Valná většina navrhovaných změn je inspirována komunitárními předpisy, především Nařízením o spojování, dále Nařízením 802/2004 a Sdělením o zjednodušeném postupu.

Z těchto právních předpisů vychází i samotný zjednodušený formulář dotazníku, který je stěžejní pro celou novelu prováděcí vyhlášky. Zavedením zjednodušeného formuláře dojde ke snížení administrativní zátěže těch spojujících se soutěžitelů, kteří splní podmínky stanovené v ust. § 16a zákona, a současně se zvýší efektivnost činnosti Úřadu, neboť Úřad se tak bude moci podrobněji zaměřit na ta spojení, která vyvolávají obavu z narušení hospodářské soutěže.

 

Úřad v souvislosti s přijetím novely vyhlášky nepředpokládá žádné negativní dopady, finanční dopady na státní rozpočet, ani na rozpočty veřejné.

Odůvodnění

 

Materiál

 

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.   
 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/