83/23 Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů; T:26.5.2023

Návrh zákona, označovaný též jako tzv. konsolidační balíček nebo jako tzv. ozdravný balíček, je jedním z klíčových výstupů dohody stran vládní koalice, která byla veřejnosti finálně představena dne 11. května 2023. Tvoří tak nejvýznamnější část opatření ke snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí, přičemž se soustředí na ta témata, která vyžadují legislativní řešení ve formě změny zákona a která nejsou řešena v rámci samostatných projektů. Součástí odůvodnění materiálu je nicméně i stručné pojednání o změnách, které jsou z legislativního pohledu řešeny samostatně, a o změnách, které nevyžadují legislativní řešení, a lze je tedy realizovat exekutivními nástroji.

Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů je souborem novel 57 zákonů. Těžiště návrhu zákona leží v oblasti zákonů z oblasti daňové, avšak zahrnuty jsou též novely z oblasti rozpočtové, sociálního zabezpečení, dopravy a dalších, které byly připraveny spolupracujícími rezorty Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 26. 5. 2023 do 10:00 hod.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení.