83/21 Státní kulturní politika 2021–2025+; T:17.6.2021

Státní kulturní politika vytyčuje šest strategických cílů. První tři se soustředí na tradičnější oblasti působnosti Ministerstva kultury. Další tři rozvíjejí oblasti nové a zvyšují kapacitu ministerstva ke kvalitní a efektivní správě kulturního a kreativního sektoru. Cíl 1 se soustředí na zvyšování dostupnosti a přístupnosti kultury. Cíl 2 je účinná péče o kulturní dědictví. Cíl 3 se zaměřuje na rozvoj živého umění. Mezi hlavní iniciativy patří zejména zabezpečení umělců a rozvoj jejich druhé kariéry. Cíl 4 je rozvoj kulturních a kreativních odvětví. Cíl 5 se soustředí na mezisektorovou spolupráci. Cíl 6 je se týká transformace Ministerstva kultury tak, aby se zvýšila jeho kapacita prosazovat široké chápání úlohy kultury a aby bylo schopno účinně podporovat celý kulturní a kreativní sektor.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 6. 2021.