83/19 Novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou; T: 18.7.2019

Navrhovaná právní úprava reaguje na aktuální změnu v akcionářské struktuře exportní pojišťovny a exportní banky, kdy v roce 2018 došlo k převodu příslušnosti hospodařit s majetkovými podíly státu v obou institucích. Touto situací vznikla potřeba zachování a pokračování v meziresortní spolupráci příslušných ministerstev tak, aby jim bylo umožněno naplňovat své kompetence v oblasti podpory exportu a zahraniční politiky státu.

Mezi hlavní cíle novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou patří flexibilnější nabídka exportní pojišťovny a exportní banky, včetně umožnění inovativního financování investic, vznik Výboru pro státní podporu exportního pojišťování a financování, rozšíření možností nabývání podílů v právnických osobách exportní pojišťovnou a exportní bankou a rozšíření kontrolní pravomoci Ministerstva financí vůči exportní pojišťovně.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/