83/18 NV o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným; T: 16.8.2018

Přijetí návrhu je nezbytné z důvodu změn v rozsahu pozemních komunikací, jejichž užití podléhá povinnosti uhradit mýtné (dále jen „zpoplatněné pozemní komunikace“), na nově zprovozněné úseky dálnic v průběhu roku 2019.

/jak-na-