82/17 NV o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky; T: 9.6.2017

Hlavním cílem návrhu vyhlášky je jednoznačně definovat vstřícnější a příznivější podmínky pro chovatele (farmáře) hospodářských zvířat produkujících mléko, kteří provozují maloobchodní činnost při zachování principu, že jakékoli přizpůsobení veterinárních
a hygienických požadavků, stanovených předpisy Evropských společenství, nesmí ohrozit hygienu výroby potravin živočišného původu, jejich bezpečnost a zdravotní nezávadnost,
a musí vytvářet příznivé předpoklady pro naplňování tohoto rozhodujícího kritéria.

Předložený návrh zejména

· stanovuje vstřícnější a jednoznačnější podmínky pro chovatele (farmáře) hospodářských zvířat produkujících mléko, kteří provozují maloobchodní činnost,

· zlepšuje podmínky pro chovatele (farmáře) a podnikatelské subjekty v oblasti výroby a dodávání mléčných výrobků,

· stanovuje jednotný objem mléka pro všechny druhy zvířat, bez rozlišení na mléko kravské, kozí nebo ovčí, pro maloobchodní činnost chovatele (farmáře) hospodářských zvířat,

· stanovuje operativnější podmínky pro zpracování malého objemu mléka,

· stanovuje odlišné podmínky pro syrové mléko, které bude zpracováváno bez tepelného ošetření, neboť výrobky ze syrového mléka jsou potenciálně rizikovější než mléčné výrobky z mléka pasterovaného,

· rozšiřuje možnosti, kam mohou registrovaní farmáři v rámci omezené a okrajové činnosti na místní úrovni uvádět své mléčné výrobky.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/