82/15 Analýza proveditelnosti legislativy v rámci snižování závislosti na fosilních palivech v ČR; T: 11. 5. 2015

Hlavním účelem navrhované právní úpravy je přijetí dlouhodobého cíle, kterým má být postupné a výrazné snížení spotřeby fosilních paliv, respektive výrazný pokles emisí skleníkových plynů ve všech sektorech ekonomiky. Materiál shrnuje hlavní důvody pro přijetí zákonné úpravy a její předpokládané přínosy pro ČR, mezi které patří především omezení dovozní závislosti na fosilních palivech, usnadnění plnění závazků ČR v oblasti energetiky, ochrany klimatu a ovzduší a vytvoření dlouhodobě stabilního prostředí pro investice do úspor energie a inovací v průmyslu a energetice.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/