82/10 Návrh na změnu Statutu a obměnu Rady vlády pro informační společnost; T: 12.4.2010

Od doby vzniku Rady došlo k řadě organizačních změn, řada původních členů Rady rezignovala resp. v případě odborných zástupců z ústředního orgánu státní správy, Asociace krajů popř. Svazu měst a obcí ČR již nejsou zaměstnanci příslušné instituce. V současné době se ukazuje, že Rada již není v původním složení funkční a ani Statut Rady neodpovídá současné situaci.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-