82/22 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2021;T:25.5.2022

Výroční zpráva o činnosti SFDI za rok 2021, jejíž součástí je i roční účetní závěrka, podává ucelené informace o činnosti, financování a hospodaření SFDI v roce 2021. Obsahuje základní charakteristiku SFDI, detailní rozbor příjmů, výdajů a jejich plnění v obou účetně oddělených okruzích, ve kterých má SFDI povinnost dle Zákona hospodařit, aby byly samostatně sledovány náklady na vlastní činnost od ostatních činností SFDI. Materiál popisuje a hodnotí všechny klíčové činnosti SFDI v roce 2021. Roční účetní závěrka SFDI je v souladu se Zákonem ověřena nezávislým auditorem.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25. 5. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/