82/20 Návrh nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace nebo úvěru poskytovaných na revitalizaci brownfieldů pro jiné než hospodářské využití; T:21.7.2020

Hlavním cílem navrhovaného nařízení je podpořit regeneraci území definovaného jako brownfield, které dlouhodobě chátrá a degraduje. Cílovou skupinou podpory tohoto nařízení jsou územní samosprávné celky, jež objekty typu brownfield vlastní nebo je za účelem jejich revitalizace koupí.

Připomínky zasílejte na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 7. 2020 prostřednictvím přiloženého formuláře.

/jak-na-