82/19 Národní akční plán pro chytré sítě 2019 – 2030 (Aktualizace NAP SG); T: 4.7.2019

Aktualizace NAP SG reaguje na výrazné změny v energetice a růst decentrální výroby elektřiny a s tím spojené požadavky na zajištění bezpečnosti provozu elektrizační soustavy ČR.

/jak-na-