82/18 Návrh vyhlášky o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel; T: 10.8.2018

Přijetí návrhu je nezbytné z důvodu novely zákona o silničním provozu, který byl doplněn o zmocnění k vymezení hodnot hmotností a rozměrů vozidel a jízdních souprav, poměrů hmotností vozidel v jízdní soupravě, rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola a skupiny kol, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace, podmínky spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu a použití sklopného nebo odnímatelného zařízení pro snížení aerodynamického odporu, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, a rozsah údajů uváděných v dokladu o rozměrech vozidla (§ 43a odst. 6 zákona o silničním provozu).

/jak-na-