8/17 Zpráva k návrhu postupu státu v rámci řešení útlumu těžebních lokalit OKD, a.s.; T: 31.1.2017

Návrh postupu v rámci řešení útlumu lokalit OKD, podrobně zdůvodněný v hlavním analytickém materiálu, je promítnut do návrhu usnesení vlády a doporučuje, aby byla prostřednictvím státního podniku DIAMO podána závazná nabídka na odkup společnosti OKD, a to v intencích kapitoly V „Zprávy k návrhu postupu státu v rámci řešení útlumu těžebních lokalit OKD, a.s.“ s tím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo zajistit, aby závazná nabídka na odkup společnosti OKD dle bodu III/1 tohoto usnesení obsahovala rozvazovací podmínku, podle které závazná nabídka s. p. DIAMO pozbude účinnosti, pokud vláda ČR nejpozději do 31. března 2017 odmítne transakci (koupi společnosti OKD) dle závazné nabídky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v případě odsouhlasení návrhu odkupu těžební společnosti vládou bude připraveno předložit vládě ČR do 31. března 2017 k projednání „Zprávu o podání závazné nabídky“, která bude obsahovat podstatné náležitosti a parametry závazné nabídky, jako podklad pro rozhodnutí, zda ponechat v platnosti závaznou nabídku státního podniku DIAMO na koupi OKD, nebo od této transakce odstoupit.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/