8/16 Novela zákona o důchodovém pojištění; T: 18.1.2016

Návrh zákona se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2016 na základě závěrů jednání koaliční rady dne 7. prosince 2015 upravit pravidla pro zvyšování důchodů.

Účelem návrhu zákona je upravit pravidla pro zvyšování důchodů obsažená v § 67 zákona o důchodovém pojištění tak, že důchody budou zvyšovány na základě nařízení vlády místo vyhláškou MPSV, přičemž vláda by mohla rozhodnout i o vyšším zvýšení, než jaké plyne z daných pravidel (100 % růstu cen a jedna třetina růstu reálných mezd), a to do určitého limitu, který se navrhuje ve výši 1,7 %. Termín pravidelného zvyšování důchodů, tj. leden kalendářního roku, se nemění.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/